Majówka przy kaplicy w Nowej Kuźni

28 maja 2017r. jak co roku przy kaplicy w Nowej Kuźni odbyło się nabożeństwo majowe.

Po wspólnej modlitwie i śpiewach wszyscy zostali zaproszeni na festyn na boisku.