Misje parafialne 2016

Upłynęło 10 lat od ostatnich Misji Parafialnych.  Misje wpisują się w realizację wielkiego zadania misyjnego, jakie Jezus powierzył swoim uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28,19-20.

Spotkania mają na celu pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia. Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd istnieje konieczność ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie.

Ostatnie dni pozwoliły nam przemyśleć nasze zachowania, skupić się, pomyśleć o nawróceniu. Plan nauk i kazań umożliwił uczestnictwo dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Obok interesujących nauk z użyciem prezentacji multimedialnych czy filmów, parafianie odbyli drogę krzyżową ulicami naszej parafii – zdjęcia można przeglądać poniżej.

Misjom przewodniczyli ojcowie werbiści z Nysy.