Już po raz drugi Parafia Domecko uczestniczyła 6 stycznia 2023 w Orszaku Trzech Króli.

Procesja, w której udział wzięli parafianie i goście, przeszła z boiska przy OSP Domecku na plac kościelny. Jej uwieńczeniem było złożenie hołdu nowo narodzonemu Dzieciątku, wspólne kolędowanie i taniec dla Dzieciątka Jezus. Atmosfera i serca parafian były bardzo gorące i licznie uczestniczyli w orszaku i śpiewaniu kolęd.