1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół zaprasza nas do refleksji i zwrócenia się w modlitwie do owej ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którzy szli za Chrystusem tu, na ziemi, a obecnie przebywają z Nim w niebie.

2 listopada, w Dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, potocznie w Dniu Zadusznym chodzi natomiast o dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Bogiem, lecz nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w listopadzie uzyskać odpusty zupełne.