30 maja 2021 r. jak co roku przy kaplicy w Nowej Kuźni odbyło się nabożeństwo majowe.

Mimo niepogody nabożeństwo zgromadziło wielu parafian. Po wspólnej modlitwie i śpiewach uczestnicy mieli okazję do wsparcia zbiórki środków na operacje serca małego Szymona Dudek z sąsiedniej parafii Chrząszczyce.

fot. Patrycja Świerc