Pielgrzymka do Prudnika-Lasu i Głębinowa – zaproszenie