Dekret regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie od 28 maja 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszym Dekretem Biskupa Opolskiego regulującym kwestie duszpasterskie – kliknij, aby przejść na stronę internetową DIECEZJI OPOLSKIEJ